Home >

Software Tester (Detavast)

Locatie

Leeuwarden

Publish date

13-08-2019

Publish end date

29-08-2019

Naam organisatie

BlueTrail

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT27609
Omgeving: Leeuwarden
Startdatum: 16 september 2019
Duur: 24 maanden
Optie op verlenging: Ja
Let op: betreft Detavast aanvraag. Bij goed functioneren biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om eerder in dienst te komen, bijv. na 12 maanden. Je dient bereid te zijn in vaste dienst te treden.
Aantal uur per week: Gemiddeld 36
Intakegesprek: Week 37 2019.
Sluitingsdatum: Woensdag 28 augustus 2019 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Software Tester (Detavast) voor gemiddeld 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

De inzet vindt plaats binnen de directie Technologie van onze oprachtgever. De afdeling waarbinnen de inzet plaatsvindt is Ontwikkeling.

De afdeling Ontwikkeling zorgt voor de ontwikkeling van nieuwe en verbetering van bestaande systemen, applicatief onderhoud en de levering van expertise aan andere afdelingen binnen de dienst van de organisatie. De afdeling werkt vanuit Almelo en Leeuwarden en bestaat uit 5 teams voor 5 verschillende toepassingen. Elke team bestaat uit ongeveer 10 fte, en werkt conform agile/scrum.

Je draagt in één van de ontwikkelteams (nader te bepalen) bij vanuit de rol software tester; je inzet is op nieuwe releases en applicatief onderhoud voor de diverse applicaties die Ontwikkeling levert aan de strafrechtketen. Zij bouwen en beheren informatiesystemen die gegevens uit meerdere bronnen combineren, om zodoende tot het integer en integraal persoonsbeeld te komen. Dit alles heeft tot doel om partijen in de justitiële ketens goed en tijdig te informeren, en daarmee Nederland veiliger en rechtvaardiger te maken. Alle werkzaamheden kennen dan ook een groot maatschappelijk belang.
Zo heeft het Openbaar Ministerie en het Informatiepunt Detentieverloop de gegevens nodig om dit aan slachtoffers en nabestaanden te verstrekken en een onverwachte confrontatie tussen dader en slachtoffer te helpen voorkomen. De Politie heeft o.a. detentie-informatie nodig over veelplegers, en burgemeesters worden in het kader van de informatievoorziening Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen (BIJ) geïnformeerd over de aanstaande terugkeer van plegers van zeden- en ernstige geweldsmisdrijven in hun gemeente. De justitiële gegevens worden onderling aan elkaar geknoopt via o.m. het SKN, een unieke identificatie van een justitiabele die is uitgegeven door de SKDB, waarbij processtukken digitaal en duurzaam beschikbaar worden gesteld via ons Centraal Digitaal Depot. Voorts zijn alle zaken die iemand op z’n kerfstok heeft, gedocumenteerd in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS), waarmee uitvragen voor Verklaringen omtrent Gedrag (VOG) via de dienst Justis verlopen. Mocht daarbij grensoverschrijdend inzicht nodig zijn, doen ketenpartners een beroep op de systemen Ecris en Luris. Het kunnen raadplegen en koppelen van deze diverse systemen verloopt via een in opbouw zijnde centraal applicatieplatform.

Taken/werkzaamheden:

  • Je draagt bij aan het testen van onze applicaties, waarbij je zowel GUI-testen doet inclusief de web-/rest-servicelaag, en ook een flinke testinspanning levert op de backend en de database.
  • Naast functionele en meer technischer testen die gericht zijn op één van de deelsystemen, zet je je ook in voor integratietesten, waarbij je de interfacing met de omgeving test.
  • Al je testen breng je onder in een geautomatiseerde variant, zodat ze herhaalbaar en stabiel zijn, en de geautomatiseerde regressietesten dienen. Ze werken met de testsuite Parasoft, voor zowel functionele- als load- en performancetests.
  • Je bijdrage dient zich te conformeren aan de werkwijze van het team, geënt op de invulling van de definition of done.

Wat heb je daarbij nodig? Theoretische kennis van software testen, met als uitgangspunt ISTQB. Daarnaast moet je thuis zijn in exploratory testing, en begrip hebben van Context Driven Testing. Je laat zien dat je hierin actuele kennis hebt opgedaan via o.m. bronnen op internet. Ook laat je dit merken door je aanvullende trainingen.Je weet jezelf te positioneren als stevige gesprekspartner over testen in een agile team.

Functie eisen

KNOCK-OUT:

  • Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau.
  • Je beschikt over ervaring als Software Tester.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

  • Je beschikt over kennis van berichtverwerking in (een keten van) ICT-systemen, middels XML-berichten. Deze kennis is opgedaan in de periode 2018 tot nu, bij voorkeur is de ervaring 3 jaar of langer.
  • Je hebt vanuit stage of afstuderen, of een bijbaan, ervaring opgedaan in een agile omgeving. Deze kennis is opgedaan in de periode 2018 tot nu, bij voorkeur is de ervaring 3 jaar of langer.
  • Je hebt je verdiept in theorie rondom exploratory testing. Deze kennis is opgedaan in de periode 2018 tot nu, bij voorkeur is de ervaring 3 jaar of langer.

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.
Meer...
vacatures van dit bedrijf
Leeuwarden Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.